Tanec bez bariér

„Projekt TANEC BEZ BARIÉR je podporený z programu ACF – Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021.Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou.“

Tanečné štúdio Hviezdička v školskom roku 2019/2020 realizuje tréningový tanečný proces v Spojenej škole, Opatovská cesta 101,Košice.

Hendikepované deti majú možnosť sa pravidelne zúčastňovať v rámci svojich možností pohybovej prípravy. Tanečné štúdio Hviezdička sa svojím tréningovým procesom  zameriava na zlepšenie postavenia zraniteľných skupín na Slovensku.

Nôžky ich neposlúchajú, ale srdiečka im bijú pre tanec

Košické Tanečné štúdio (TŠ) Hviezdička, ktoré pôsobí na tanečných pódiách už vyše 23 rokov, ukončí v auguste 1. ročník projektu – Tanec bez bariér.

Zdroj: TŠ Hviezdička 

Projekt je zameraný na hendikepované deti a mládež a podporil ho program ACF – Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014 – 2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou. TŠ Hviezička projekt realizuje v Spojenej škole na Opatovskej ceste v Košiciach.

Učiť hendikepované deti na invalidných vozíkoch tancovať moderný tanec bola obrovská výzva pre všetkých lektorov tanca. Počas roka sa tanečníkom podarilo nacvičiť tanečnú choreografiu, ktorú predviedli aj na slávnostnom večeri, ktorý organizovala Karpatská nadácia k 25. výročiu svojej existencie.

Na večeri bola prítomná aj prezidentka SR Zuzana Čaputová, ktorá tanečníkov ocenila. Na tanečné vystúpenie pred hlavou štátu ich pripravovala dvojica tréneriek z TŠ Hviezdička Danka Ihnátová a Marianna Gonosová.

Hendikepovaní tanečníci zo Spojenej školy na Opatovskej ceste boli po vystúpení spokojní a ich rodičia hrdí. Projekt na podporu a rozvoj pohybových zručností hendikepovaných detí vytvorila choreografka Janett Schablik Girmanová, ktorá vedie aj TŠ Hviezdička. „Naše aktivity zastavila epidémia, ale v júni sa nám podarilo už stretnúť a pripravujeme s týmito nadanými deťmi vystúpenie k 50. výročiu založenia Spojenej školy na Opatovskej ceste,“ uviedla Schablik Girmanová. Galavečer sa uskutoční 5. októbra v Štátnom divadle v Košiciach.

„Sme nadšení spoluprácou s týmito hendikepovanými mladými ľuďmi. Nohy ich síce neposlúchajú, ale srdiečko im bije pre tanec, a preto v projekte „Tanec bez bariér“ budeme pokračovať aj od nového školského roka,“ povedala zakladateľka Tanečného štúdia Hviezdička.